dota莉娜原型

dota莉娜原型

肝火炽盛,能生心火,而喜笑不休者,用柴胡清肝散。若见发搐等症,乃肝虚而内生风也,用四物、天麻、钩藤钩补之。

一小儿患痘疔,挑出毒血,服活命饮而痘愈。余谓∶肾肝阴虚,用地黄丸、通幽汤而愈。

若用驱逐败毒一小儿患之,肿,敷服败毒之药,肿益甚,更作呕,视其寅关脉青赤,此肝经风热之毒,中气复伤而然也,用五味异功散加柴胡、升麻,再用补中益气汤加白芷、桔梗而愈。人但不习而察之耳。

用大蒜头切三分浓,安上,用小艾炷于蒜上灸之,每五壮易蒜再灸,痛不止尤宜多灸。参内托散治里虚发痒,疮不溃,倒靥。

一小儿脸患之作痛,用仙方活命饮,又敷雄黄散、大芜荑汤而愈。凡痘疮盛作之时,必令心火有所导引,苟或毒瓦斯出而未尽,遂生烦躁,以生黑豆煎汤,或生犀磨汁饮之亦可。

肿而痛,血凝滞也,用仙方活命饮。疮色夭白,或陷下不敛,寒气所袭也,用五味异功散,佐以豆豉饼。

Leave a Reply