No4046女神王馨瑶yanni深圳旅拍泳池蜘蛛侠服饰半脱秀豪乳诱惑写真57P王馨瑶秀人网

No4046女神王馨瑶yanni深圳旅拍泳池蜘蛛侠服饰半脱秀豪乳诱惑写真57P王馨瑶秀人网

大抵只宜用补养,若以外感风邪治之,宁免实实虚虚之祸乎。气上逆故喘,邪在表故脉浮,伤寒脉紧而伤风脉缓者,寒劲急而风缓散也。

苍术九蒸九晒,则其气轻清而薄,风木胜湿之品也,故治湿痰腹痛神良。火热横流,肺气受病,人参、黄,益肺气也;肺为子,脾为母,肺虚者宜补其母,白术、茯苓、扁豆、甘草,皆补母也;火为母,土为子,火实者宜泻其子;浓朴、陈皮,平其敦阜,即泻子也;香薷之香,散暑邪而破湿热;木瓜之酸,收阴气而消脾湿。

病患国中风筋急,口噤不开,便以铁物开之,恐伤其齿,宜用乌梅肉擦其牙关,牙关酸软,则易开矣!此酸先入筋之故也。用小盏合著炭三斤,烧令得所,勿令烟出。

胃中虽和,伤寒未退者,宜侯日数足,却以承气再下之,盖前药之下未是也。 是方也,于伏热之时,自觉酷暑蒸炎;若远行而归,自觉伤于暑热,服一二剂,诚为切当。

茯苓甘淡,可以益土而伐肾邪;桂枝辛热,可以益火而平肾气;甘草、大枣之甘,可以益脾,益脾所以制肾也。心伤则苦惊喜忘,夜不能寐,此方主之。

 陶节庵曰∶伤寒邪热传里,须看热气浅深用药∶三焦俱伤,则痞满燥实坚全见,宜大承气汤;邪在中焦,则有燥实坚三证,宜调胃承气汤,加甘草和中,去枳朴者,恐伤上焦氤氲之气也;邪在上焦,则痞而实,宜小承气汤,去芒硝者,恐伤下焦真阴也。天冬以补肺生水,人参以补脾益气,熟地以补肾滋阴,以药有天地人之名,而补亦在上中下之分,使天地位育,参赞居中,故曰三才也。

Leave a Reply